Laatste nieuws voor de zomerstop

FC Dalfsen – PEC Zwolle                                                                                    

Zaterdag 7 Juli werd de wedstrijd FC Dalfsen (combinatie van heren 1 SV Dalfsen en ASC ’62) – PEC Zwolle gespeeld. Met veel enthousiasme heeft een enorme groep vrijwilligers van beide moederverenigingen dit evenement mogelijk gemaakt. Tijdens deze wedstrijd waren de tenues voor komend jaar te bewonderen en het zal geweldig zijn om vanaf 8 september de jeugd te zien spelen in deze outfit! Alle opbrengsten van deze topdag komen trouwens ten goede aan de jeugdafdeling FC Dalfsen.

Op 8 september zal de FC Dalfsen Aftrapdag worden georganiseerd met tal van activiteiten op Gerner voor verschillende leeftijdsgroepen! Een verzoek bij de KNVB om die dag geen wedstrijden in te plannen voor FC Dalfsen is helaas niet gelukt, dus zal er die dag van alles te beleven zijn rondom de wedstrijden van onze jeugd.

Kader

Voor het seizoen 2018-2019 hebben we al een groot aantal coördinatoren, wedstrijdsecretarissen, trainers en leiders aan kunnen stellen. Het is fijn dat zoveel mensen hun steun hebben toegezegd aan de nieuwe jeugdafdeling. Nu de teamindeling bekend is, proberen we de resterende “gaten/vacatures” op te vullen. Bij deze zoektocht hebben we de nieuwe coördinatoren ingeschakeld die gericht mensen gaan benaderen om dit te bewerkstellingen. In het overzicht van de teamindeling, kun je zien waar we nog mensen voor zoeken. De kans is groot dat je nog voor de zomervakantie wordt benaderd voor een trainers-, en/of leidersfunctie bij een team, of andere ondersteunende taak. Maar schroom niet om jezelf aan te melden. Naast leiders en trainers zijn we met spoed op zoek naar een technisch coördinator bovenbouw, hij/zij zal  vooral op voetbaltechnisch gebied aanspreekpunt zijn voor de trainers uit de bovenbouw. Voor het trainen van de selectieteams JO19-2, JO15-2/3 en de functie voetbaltechnisch coördinator is een vergoeding beschikbaar.

Op dinsdag 11 september wordt een aftrapbijeenkomst gehouden voor alle (technisch) coördinatoren, leiders en trainers waarbij alle informatie voor aankomend jaar d.m.v. een presentatie verduidelijkt wordt. Daarnaast zullen de trainers van de onderbouw op di. 25 sept., ma. 8 okt., di. 6 nov. en ma. 19 nov. een cursus aangeboden krijgen met betrekking tot het organiseren en geven van trainingen. Voor de bovenbouw trainers JO13 en hoger zijn de volgende data vastgesteld: 17 sept., 16 okt., 29 okt., en 27 nov.

Trainer selectieteam JO19-2 en JO15-2/3

 • Twee trainingen per week verzorgen (avonden afhankelijk van het team).
 • Als coach aanwezig zijn bij de wedstrijd op zaterdag.
 • Enthousiast en op een leuke en leerzame manier de trainingen kunnen verzorgen.
 • Eventueel een cursus volgen.
 • Veelvuldig de samenwerking zoeken met de 1e trainers uit deze categorie.

Trainer niet selectieteams

 • Het spel op een enthousiaste manier overbrengen op de spelers.
 • Eventueel een combinatie vormen van 2 of 3 parttime trainers.
 • Plezier voorop hebben staan.

Leiders

 • Zij zijn het smeermiddel binnen het team. Samen met de trainer en mogelijk medeleider zorgen zij voor alle randzaken rondom het team. Een uitgebreide functieomschrijving is te vinden onder het kopje documenten à “toolkit leider/trainer”

Coördinator

 • Elke leeftijdscategorie heeft een coördinator met als hoofdtaak: aanspreekpunt voor de leiders en trainers voor alle niet technische voetbalzaken. Voor de categorieën JO10 , JO15 en JO17 zoekt FC Dalfsen nog vrijwilligers.

Leden voor activiteitencommissie

 • Deze groep zal o.l.v. Marnix van Gelder door het jaar heen enkele activiteiten organiseren voor de verschillende leeftijdscategorieën.

Coördinator scheidsrechters

 • FC Dalfsen zoekt vrijwilligers die de indeling van de scheidsrechters willen coördineren, zodat elk team een scheidsrechter toegewezen krijgt.

Coördinerende functies

 • Diverse ondersteunende functies m.b.t. materiaal, administratie, kleding, sleutelplan, etc.

Wat heeft de jeugdcombinatie te bieden ?

 • 44 jeugdteams bestaande uit spelers die qua niveau ongeveer gelijkwaardig zijn.
 • Een enthousiaste groep voetballiefhebbers die de trein FC Dalfsen in beweging heeft gezet.
 • Een prima trainingsaccommodatie.
 • Mogelijkheid om te “sparren” met hoofd,- en/of selectietrainers.
 • Goede ondersteuning vanuit bestuur, Hoofd jeugdopleiding, voetbaltechnische coördinatoren en algemene coördinatoren op organisatorisch gebied.
 • Voldoende trainingsmateriaal en oefenstof voor elke leeftijdscategorie.
 • Passende financiële vergoeding (voor selectieteam J019-2, JO15-2/3 en technisch coördinator bovenbouw).

Vrijwilligersbeleid

Junioren en ouders van jeugdleden die een taak op zich nemen krijgen vrijstelling voor het vrijwilligersbeleid van de kinderen JO15 en jonger. Ouders en jeugdleden die hun keuze al kenbaar hebben gemaakt, worden met voorrang ingedeeld bij de verschillende taken. Nadat de deadline voor het invullen is verstreken deelt FC Dalfsen de ouders en oudere jeugdleden zelf in. Voor de duidelijkheid nog 1x het uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid: Iedereen zal ingedeeld worden voor een activiteit die te maken heeft met FC Dalfsen (scheidsrechteren, gastheer/vrouw in commissiekamer, kantinedienst,  assisteren bij circuittraining etc.). Door deze taken te verdelen over een hele grote groep kom je afhankelijk van de activiteit slechts enkele keren op jaarbasis aan de beurt.

Documenten

Op de site van FC Dalfsen is het kopje documenten inmiddels gevuld. De meeste informatie is bestemd voor leiders en trainers. Het bevat o.a. een format voor een informatieboekje voor je eigen team voor het komend seizoen. Wil je dit liever via een powerpoint doen, dan is die informatie ook beschikbaar. Daarnaast is er een handige map “administratie” in opgenomen, waarin je als trainer de trainingsopkomst, uitslagen, wissels, etc. voor je team bij kunt houden. In dit bestand vind je ook de evaluatieformulieren die in december en april ingevuld moeten worden. Verder is er een voorbeeld voor een rijschema toegevoegd. Kortom: er is al veel voorwerk gedaan voor jullie als leider en trainer.

Een groot document is de “toolkit leider/trainer”. Hierin staat veel relevante informatie over o.a. leeftijdsspecifieke kenmerken, selectiebeleid, trainingsmethodiek, etc. Op dit moment wordt samen met de KNVB nog gewerkt aan een leeftijdsspecifiek document met betrekking tot trainingen en wedstrijden die het resultaat zijn van de vier bijeenkomsten die we al gehad hebben met de technisch coördinatoren, hoofd-, en selectietrainers en uiteraard de KNVB. Dit document zal ook z.s.m. toegevoegd worden.

Trainingsstof

De grootste groep trainers zal volgend seizoen bestaan uit goedwillende ouders die op het trainingsveld hun steentje gaan bijdragen. Dit zijn vaak ouders die in een ver of iets minder ver verleden zelf gevoetbald hebben en qua trainingsstof vooral gaan putten uit hun eigen ervaring. Heb je als trainer behoefte aan kant en klare trainingen? Dan is er op de site een item trainingsstof te vinden. Via een link kom je in de dropbox van FC Dalfsen waarin voor iedere leeftijdscategorie kant en klare trainingsvormen en trainingen opgenomen zijn. Naast deze informatie is er ook een koppeling gemaakt met Rinus, de site voor trainingsstof vanuit de KNVB. Ook is er een trainingsvoorbereidingsformulier onder het kopje documenten te vinden.

Keepers

Het is gelukt om een groep (oud)keepers te enthousiasmeren om de keeperstraining vorm te geven binnen FC Dalfsen. Hoofdkeeperstrainer Dinand Rosink, van zowel de senioren van ASC ‘62 als SV Dalfsen, zal een sturende rol krijgen en Arjan Rorije, Jorick Maats, Iwan Haarman en Thom Scherpenkate zullen de trainingen verzorgen aan de jeugdkeepers. Voor de keepers is op een half uurtje na het hele trainingsveld achter het hockeyveld op dinsdag/woensdag/donderdag beschikbaar. In de “toolkit leider/trainer” kun je lezen hoe hier verder invulling aan gegeven wordt en wie ervoor in aanmerking komen.

Trainingstijden

Onder het kopje trainingstijden kun je zien op welke momenten jouw team training heeft. Richard van Eerbeek heeft een mooi schema gemaakt waarbij iedereen de kans heeft om 2x te trainen in de week. De eerste trainingsavond van de J08 t/m JO11 wordt een circuittraining gehouden. Dan oefenen alle kinderen uit die categorie op 1 veld verschillende onderdelen o.l.v. de hoofdtrainer van die categorie. De 2e avond heb je training met je eigen team en je eigen trainer. De categorieën JO12 en JO13 trainen 2x met de eigen trainer. De hogere teams van JO15/JO17 en JO19, trainen 2x apart en van de lagere juniorenteams worden clusters gemaakt. Deze indeling is de voorlopige indeling want door het niet beschikbaar zijn van een eventuele trainer op een al vastgelegde avond/tijdstip, kan dit alsnog veranderen.

Teamindeling

Na bekendmaking van de eerste teamindeling zijn er nog gesprekken geweest om onvolkomenheden glad te strijken. In veel gevallen is dit gelukt, maar het is een utopie om te denken dat je het voor iedereen goed kunt doen. Het gigantische klus het geweest is om de indeling zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Vanaf 1 september beginnen de wedstrijden en als er echt te grote verschillen binnen een team blijken te zijn, dan kan dat altijd opnieuw bekeken worden maar geef de spelers en het team de kans om aan elkaar te wennen en een positieve opstelling van ouders helpt daar zeker bij. De huidige teamindeling en de geplande trainingstijden zijn hier te vinden.

Tot slot

Heb je ook het beste voor met de voetballende jeugd en wil jij je steentje bijdragen aan de grootste en jongste jeugdafdeling in Dalfsen? Wacht dan niet op het moment dat je benaderd wordt, maar maak je interesse voor een functie of taak dan kenbaar bij:

Wim Hulleman               organisatie@fcdalfsen.nl

Jeroen Booijink               voetbalzaken@fcdalfsen.nl        (onderbouw en meisjes)

Bert Spies                        voetbalzaken@fcdalfsen.nl        (bovenbouw en keepers)