Aanmeldformulier

Moedervereniging

 

Gegevens speler

 

Gegevens ouder/verzorger

 

Automatische incasso

  • Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de gekozen moedervereniging, ASC '62 of SV Dalfsen Voetbal om van zijn/haar rekeningnummer bedragen af te schrijven wegens contributie lidmaatschap Voetbal. Contributies kunnen alleen automatisch per incasso worden voldaan.
 

Opmerkingen

 

Verification