Gedragsregels

Ter ondersteuning van de kernwaarden gelden onder meer gedragsregels. We kunnen gedragsregels formuleren voor verschillende groepen; leiders, trainers, bezoekers, ouders.

Hier staan de verschillende gedragsregels voor de verschillende doelgroepen nog ‘door elkaar’, maar zij bieden voldoende aanknopingspunten voor verdere invulling door het Jeugdbestuur.

Passie en plezier

 1. Positief coachen: benoem wat er goed gaat. Geef complimenten en daarmee zelfvertrouwen.
 2. Aanmoedigen mag, coachen doet de trainer / leider.
 3. Hanteer het credo: ‘ieder lid telt’. Toon respect voor iedereen.
 4. Corrigeer jeugdspelers, ouders of supporters die overschrijdend gedrag laten zien.
 5. Breng (club)waarden bij over bijv. pestgedrag, omgaan met verlies, respect, discipline en teamwork.

Ambitie

 1. De vereniging heeft het beste voor met haar leden. Dit is altijd het uitgangspunt bij het maken van keuzes zoals teamindelingen.
 2. Voorkom ‘vlak trainen’ of bezigheidstherapie, maar lever een bijdrage aan de rode draad van Jeugdtalentprogramma.

Persoonlijke aandacht

 1. Peil regelmatig de tevredenheid bij jeugdspelers. Luister naar de reacties.
 2. Heb contact met ouders. Luister naar de reacties.
 3. Persoonlijke aandacht maakt het verschil.
 4. Heb bij de spelers ook oog en oor voor zaken buiten het voetbalveld. Wees daarop attent / alert.
 5. Hanteer afspraak = afspraak: zeg wat je doet en doe wat je zegt.
 6. Zorg dat je rol en taken duidelijk zijn naar de andere stafleden en neem zo nodig zelf actie om dit te verduidelijken.
 7. Ken de mogelijke ‘gebruiksaanwijzingen’ die relevant zijn in de begeleiding op het veld en laat je hierbij voortdurend informeren door de ouders.

Saamhorigheid

 1. Val elkaar niet af. Ga niet in discussies met ouders in bijzijn van de spelers. Bespreek zaken apart, eventueel eerst intern.
 2. Van iedereen wordt verwacht dat hij tijdig aanwezig is voor wedstrijden en trainingen.
 3. Kun je niet aanwezig zijn bij training of wedstrijd: meld je dan tijdig af bij je trainer respectievelijk leider. Kun je niet deelnemen aan de wedstrijden, meld je dan altijd tijdig (vóór donderdagavond, liefst eerder) af bij je leider.
 4. Bij ziekte of andere omstandigheden, ontstaan nà donderdagavond 20.00 uur (waardoor je het weekend niet kunt spelen) moet je de leider hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen (denk aan de groepsapp). Je speelt in een team en je hebt dus een verantwoordelijkheid!
 5. Bij een afgelaste training of wedstrijd zal de trainer/ leider contact met je opnemen.

Sociaal & betrokken

 1. Verbind: wees het voorbeeld voor de jeugdspelers met consistent voorbeeldgedrag.
 2. Toon begrip en medeleven als iemand ergens mee zit. Biedt eventueel een luisterend oor of hulp.

Sportief

 1. Voor en na de wedstrijd schudden de leiders, coaches en scheids- en lijnrechters elkaar de hand.
 2. Na de wedstrijd geven de teamleden een hand aan de tegenstander en bedanken hen voor de wedstrijd.
 3. De ene speler heeft meer talent dan de ander. Maar speelt daarom niet met minder plezier voetbal. Toon begrip; heb respect voor een ander. Zonder tegenstander geen spel.
 4. Niet trainen op overtredingen of tijdrekken. Wel op techniek, overzicht en teamgeest.
 5. Positief coachen. Dus de nadruk leggen op wat goed gaat en wat beter kan.
 6. Je wint samen, je verliest samen.
 7. Winnen wil iedereen, dat zit in de genen; verliezen moet je leren.

Teamgeest

 1. Samen uit, samen thuis.
 2. Je wint samen, je verliest samen.
 3. Samen douchen op locatie na een wedstrijd.
 4. Samen een groepsbindende activiteit doen, anders dan voetbal.

Gezonde en veilige omgeving

 1. Accommodaties moeten schoon zijn en veilig voor en in gebruik.
 2. Er wordt niet gerookt in kleedkamers of accommodaties. Enkel op de daartoe aangewezen locaties op het sportpark.
 3. Vloeken of schreeuwen langs de lijn draagt niet bij aan een veilige omgeving. Doe het niet.
 4. Een gezonde geest in een gezond lichaam. De kantine moet naast de bekende warme hap ook ruimte geven aan gezonde voeding.
 5. De vereniging biedt bescherming tegen ongewenst gedrag.
 6. Corrigeer jeugdspelers, ouders of supporters die overschrijdend gedrag laten zien.
 7. Breng (club)waarden bij over bijv. pestgedrag, omgaan met verlies, toon respect, discipline en teamwork.
 8. Iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leider(s), trainer en publiek.
 9. Pesten is bij onze vereniging uit den boze! Mocht dit gebeuren dan zal de club actie ondernemen.
 10. Iedere bezoeker of gebruiker van een kleedkamer houdt deze netjes en schoon.

Gewenst gedrag van ouders / verwachtingen van de vereniging

 1. Ben het voorbeeld voor de jeugdspelers met consistent voorbeeldgedrag.
 2. Informeer de leider over eventuele bijzonderheden ten aanzien van gedrag, gezondheid, privé of dergelijke. Pas dan kunnen we er ook rekening mee houden!
 3. Er wordt niet gerookt in kleedkamers of accommodaties. Enkel op de daartoe aangewezen locaties op het sportpark.
 4. Aanmoedigen mag, coachen doet de trainer / leider.
 5. Val elkaar niet openlijk aan of af. Treedt niet in discussies met leiders of trainers in bijzijn van de spelers. Bespreek zaken apart.
 6. Zorg dat de jeugdspelers op tijd aanwezig zijn op de afgesproken plek.
 7. De vereniging draait op vrijwilligers. Daardoor kan de contributiebijdrage worden beperkt en is de vereniging voor vrijwel iedereen (financieel) toegankelijk. Draag ook uw steentje bij door mede invulling te geven aan het vrijwilligersbeleid.
 8. Assisteer bij rijden, vlaggen of andere taken.