Veilige sociale omgeving

VOG | Verklaring omtrent gedrag

Het bestuur hecht waarde aan een in alle opzichten veilige omgeving voor spelers, begeleiding en ouders.

Daarom is in de kernwaarden en gedragsregels aandacht voor een veilige sport- en sociale omgeving. Er is sprake van vertrouwenspersonen
en (op korte termijn) VOG verklaringen.

Pesten

De begeleiding van teams vormt samen met de coördinatoren per leeftijdscategorie de eerste lijn als het gaat om identificeren, bespreekbaar maken en indien noodzakelijk melding maken van pestgedrag. Indien wenselijk kan er ook met de vertrouwenspersonen van FC Dalfsen over gesproken worden.

Vertrouwenspersonen

Bij FC Dalfsen zijn er twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Bij hen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Voordat een vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld is het goed om een ongewenste situatie eerst te bespreken met de leider, coördinator of het bestuur. Want het snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan de ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Vertrouwenspersonen FC Dalfsen

Henk en Rita Oegema
E-mail: vertrouwenspersoon@fcdalfsen.nl
Telefoon: 0529-231112