Voorlopige teamindeling 2018/2019

De indeling van de jeugdteams is klaar. Wij hebben 521 spelers en speelsters in 44 teams verdeeld. We zijn blij en trots dat zoveel leden in de groen-zwarte kleuren van FC Dalfsen willen voetballen.

De indeling is tot stand gekomen met behulp van vele coördinatoren en leiders van zowel ASC’62 als SV Dalfsen. Ook de kersverse hoofdtrainers en coördinatoren van FC Dalfsen hebben hard meegedacht om tot een evenwichtige indeling te komen. Tevens hebben we veel aan de informatie uit de aangeleverde evaluatieformulieren gehad. In bijgevoegde pdf-bestand zijn de teams met de spelersnamen vermeld.

We hebben met de indeling zoveel mogelijk geprobeerd om iedere speler op zijn/haar niveau in te delen. Daarnaast vinden wij – vooral in de lagere dan wel jongere teams – het sociale aspect net zo belangrijk. Vriendjes, vriendinnen, klas-, school- of buurtgenoten, we hebben het allemaal meegewogen. Ook is de verhouding van herkomst vanuit ASC’62 dan wel SV Dalfsen in acht gehouden.

Is de indeling naar tevredenheid van iedere speler/speelster gelukt? Wellicht niet in het geheel. In geval van tevredenheid vragen wij de ouders en de spelers/speelsters van JO19/JO17/MO17 om tijd en energie te stoppen in het trainen dan wel begeleiden van een team van FC Dalfsen. In geval van teleurstelling willen wij de ouders verzoeken om deze opzet een kans te geven. Wellicht dat uw bijdrage in de begeleiding van het betreffende team het verschil kan maken tot een succes. Via de toegezonden e-mail over het vrijwilligersbeleid kunt u uw interesse hiervoor in ieder geval kenbaar maken. Als u deze niet heeft ontvangen, kunt u dat via onderstaand e-mailadres aan geven.

Heeft u zwaarwegende redenen om het met de indeling van uw kind niet eens te zijn? Geef dit dan aan via onderstaand e-mailadres. De indeling is in die zin onder voorbehoud, dat in gezond onderling overleg een ruil kan plaats vinden. Dit vindt alleen plaats als beide (ouder(s) van ) spelers/speelsters het daarmee eens zijn. Let wel, weinig kinderen gaan graag vrijwillig een team lager spelen.

De indeling van de eerste twee teams van JO19 is nog niet afgerond. Hoofdtrainer Marcel Schuur heeft nog te weinig gelegenheid gehad om zijn laatste beslissingen te nemen. Uiteindelijk gaat hij met een JO19-1 team de competitie in die uit 14 spelers bestaat. Ons JO19-2 team gaat uit 16 spelers bestaan. De overige teams zijn gereed.

De (voorlopige) teamindeling 2018-2019 vindt u hier.

We wensen een ieder bij deze alvast een fijne vakantie toe! Vergeet voordien niet aan te geven welke bijdrage u wilt leveren aan een succesvol seizoen 2018–2019 van FC Dalfsen. Met ieders bijdrage kunnen wij de voetballende jeugd van FC Dalfsen een fantastische vereniging bieden.

Met sportieve groet namens het bestuur van FC Dalfsen,

Wim Hulleman
organisatie@fcdalfsen.nl

PS: Omschrijf uw bezwaar op een fatsoenlijk wijze svp. Wij zijn een organisatie van voetballende kinderen, waarin omgangsvormen een belangrijk aspect van de ontwikkeling zijn. Daarbij zijn wij – als bestuur van FC Dalfsen – enkel vrijwilligers met een groot voetbalhart.