Voorlopige teamindeling 2019/2020

De indeling van de jeugdteams is gereed. Wij hebben 495 spelers en speelsters in 43 teams verdeeld. Ook komend seizoen zullen de groenzwarte teams in grote getale over de regionale velden rennen. Nieuw dit seizoen is dat we met de jongens gaan deelnemen aan de JO14-competities.

De indeling is tot stand gekomen onder begeleiding van de jeugdcoördinatoren en (met gelegenheid tot) inbreng van alle trainers en leiders van afgelopen seizoen. Hierbij zijn ook de ingebrachte evaluatieformulieren gebruikt. In het pdf-bestand zijn de teams met de spelersnamen vermeld.

De teamindeling 2019-2020 (bijgewerkt) vindt u hier.

Er is maximaal gestreefd om ieder kind op zijn of haar niveau te laten spelen, zoals de missie van FC Dalfsen ook is gesteld. Daarnaast vinden wij – vooral in de lagere dan wel jongere teams – het sociale aspect net zo belangrijk. Vriendjes, vriendinnen, klas-, school- of buurtgenoten, we hebben het allemaal meegewogen. De verhouding van herkomst vanuit ASC’62 dan wel s.v. Dalfsen is niet meer in acht genomen.

Wij realiseren ons terdege dat wij niet iedereen naar tevredenheid hebben ingedeeld. Heeft u zwaarwegende redenen om het met de indeling van uw kind niet eens te zijn? Geef dit dan aan via onderstaand e-mailadres. De indeling is in die zin onder voorbehoud, dat in gezond onderling overleg een ruil kan plaats vinden. Dit vindt alleen plaats als beide (ouder(s) van ) spelers/speelsters het daarmee eens zijn. Let wel, weinig kinderen gaan graag vrijwillig een team lager spelen. Omschrijf uw bezwaar op een fatsoenlijke wijze svp.

Het kader van vele teams moet nog gevormd worden. Menigeen heeft zich via de oproep van het vrijwilligersbeleid aangemeld om trainer of leider te worden, waarvoor dank! Komende weken informeren we jullie over het aanwezige kader, maar vooral ook over de vacatures. Schroom niet om één van deze taken op te pakken. Het afgelopen seizoen was het een genoegen om met de jeugd van FC Dalfsen aan de gang te zijn. De vrijwilligers van afgelopen seizoen onder u herinner ik bij deze nogmaals aan de vrijwilligersavond.

We wensen een ieder bij deze alvast een fijne vakantie toe! Vergeet voordien niet aan te geven welke bijdrage u wilt leveren aan een succesvol seizoen 2019 – 2020 van FC Dalfsen. Met ieders bijdrage kunnen wij de voetballende jeugd van FC Dalfsen een fantastische vereniging blijven bieden.

Met sportieve groet namens het bestuur van FC Dalfsen,

Wim Hulleman

organisatie@fcdalfsen.nl