Nieuws van het bestuur

 Beste FC Dalfsenaar,

Ondertussen zijn we al weer even lekker bezig met het voetbal. We genieten met ons allen van onze gezamenlijke hobby die ons allemaal verbindt. Hierbij nieuws vanuit het bestuur.

Verklaring Omtrent Gedrag:

We hebben al heel veel VOG verklaringen van leiders/trainers mogen ontvangen. Iedereen die hem heeft ingeleverd dank daarvoor. Oproep aan alle leiders/trainers die hun VOG (verklaring omtrent gedrag) nog niet hebben ingeleverd. Jullie hebben onlangs een persoonlijke mail ontvangen (vanuit vog@fcdalfsen.nl) om deze alsnog in te leveren. Zouden jullie daar bij voorkeur z.s.m. gehoor aan kunnen geven? Mochten hier vragen/onduidelijkheden over zijn laat het dan ook weten. Dan gaan we samen op zoek naar een oplossing. Bij voorbaat hartelijk dank. We moeten als FC Dalfsen dit gewoon geregeld hebben!

Grote Clubactie

Deze actie, waarvan 80% naar onze FC Dalfsen gaat, is voor ons zeer belangrijk. We hebben hele mooie prijzen voor de beste verkopers en het best verkopende team. We hebben nog tot half november de tijd om loten te verkopen. Het is tijd voor de eindsprint.

Halloween Spooktocht

In samenwerking met MHC hockey is een zeer succesvol feest georganiseerd waar we met veel plezier op terugkijken. Dank aan de activiteitencommissie en alle vrijwilligers voor dit mooie feest, waarbij het toch spannend maar heel leuk was.

Enquete Toekomst Voetbal in Dalfsen

Iedereen dank voor het invullen van de enquête! We gaan binnenkort de resultaten voorleggen aan de leden van de moederverenigingen.

Voetbalzaken

De 1e fase van de competitie zit erop. Dit is elk seizoen weer een fase van afstemmen. Speelt het team op het juiste niveau of moet het een klasse lager of hoger? Bij de pupillen (JO12 en jonger) is gebleken dat JO12-1, JO8-3, JO8-4 en JO8-5 te hoog waren ingedeeld. Dat is voor de 2e fase aangepast.

Voor de junioren (JO13 en ouder) geldt dit voor JO19-3 en JO17-4. Voor deze juniorenteams betreft de 1e fase ook de bekerfase.  De nummer 1 van de poule gaat verder in een knock-out systeem strijden om de KNVB-beker. Dat is onze JO17-1 en JO17-3 teams gelukt. Gefeliciteerd! JO17-1 heeft in de herfstvakantie inmiddels ook al een vervolgwedstrijd gespeeld. Deze is ook winnend afgesloten.

De 2e fase behelst de periode 29 oktober tot en met 10 december. Onze pupillenteams (en JO13-2) gaan daarna een zaalcompetitie spelen. De speeldagen daarvan zijn 17 en 24 (alleen  ’s ochtends) december en 7 en 14 januari. Het programma hiervan volgt eind november.

Vluchtelingen

De afgelopen maanden hebben meerdere gevluchte kinderen uit Oekraïne zich gemeld bij FC Dalfsen om te komen voetballen. Iedereen is welkom bij FC Dalfsen, dus zij kunnen mee doen aan onze trainingen. Op den duur willen zij natuurlijk ook mee doen aan wedstrijden. Daarvoor dienen zij lid te zijn van FC Dalfsen. De eerste opvang en het regelen van zaken voor deze kinderen vergt enig organisatie- en inlevingsvermogen. Daar werven wij vrijwilligers voor die deze kinderen bij de start gaan begeleiden. FC  Dalfsen verwacht namelijk nog wel een grotere toeloop.

Nieuwe teams

Naast de vluchtelingen is de toeloop van nieuwe leden na de indeling van de teams niet stil blijven staan. Een mooie ontwikkeling, fijn te merken dat de voetbalsport en FC Dalfsen zo populair is. Het stelt ons echter ook wel voor dilemma’s. Onze huidige teams worden te groot, er zijn te veel wissels bij sommige teams. Dit geeft ons aanleiding om samen met de jeugdcoördinatoren van de pupillenjaargangen om tafel te gaan om te kijken of er nog meer FC Dalfsen teams de competitie in gaan met ingang van de 3e fase.  Dit zijn beslissingen met impact, want naast nieuwe trainers/ leiders en kleding leidt dit ook tot het verschuiven van kinderen naar een ander team. Wordt vervolgd!

Instructie trainers

FC Dalfsen biedt haar trainers de gelegenheid om door te ontwikkelen. Daarvoor organiseert zij o.a. instructieavonden. Deze worden geleid door externe partners, zoals Coerver Coaching en PEC Zwolle.

Als voorbeeld hebben twee trainers van de PEC Zwolle Voetbalacademie onlangs een voorbeeld training gegeven over een spelprincipe van FC Dalfsen: bewegen zonder bal. Enorm leerzaam!

Over de spelprincipes van FC Dalfsen een andere keer meer.

Beltonateam

Naast de reguliere teams heeft FC Dalfsen ook nog het Beltonateam. Dit is een team van spelers tot en met 21 jaar, die de naam draagt van de sponsor van de competitie waar aan dit team deel  neemt.

Dit team bevat de beste spelers van ASC’62, s.v. Dalfsen en FC Dalfsen tot en met 21 jaar oud. Zij spelen in een poule voor de winst, waarna ze mogen deelnemen aan het eindtoernooi bij Sparta Enschede. De eerste twee wedstrijden zijn met 2-0 gewonnen tegen respectievelijk FC Ommen en v.v. Noordscheschut. Een goede start!

Dank allen voor iedereens inzet en natuurlijk zijn we Samen Sterk

Jeugdbestuur FC Dalfsen