Jeugdvoetbal FC Dalfsen gaat weer opstarten

Algemeen

Het corona virus heeft forse impact op onze samenleving. We denken hierbij vooral aan de overledenen, zieken en hun naasten, de hardwerkende zorgverleners in ziekenhuizen, verpleegtehuizen en in wijk- en mantelzorg en de andere vitale beroepen. Wij denken aan onze (groot)ouders nu het bezoeken daarvan sterk wordt afgeraden of zelfs niet mogelijk is. Laten we iedere dag vooral eerst stilstaan bij deze groepen. De impact voor hen is echt enorm. Bedenk iedere keer weer dat alle praktische beperkingen van nu gericht zijn om naar de nabije toekomst de enorme impact op gezondheid, de zorgverleners en uiteindelijk ook de samenleving te verminderen. Dat geeft een grote verantwoordelijkheid voor iedereen, ook voor ons als sportverenigingen.

Zoals afgelopen dinsdag bekend is geworden mogen na advies van het RIVM de kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, vanaf 29 april weer samen trainen in de buitenlucht. Vrijdag jl. hebben de KNVB i.s.m. NOC/NSF en ook de Gemeente Dalfsen richtlijnen beschikbaar gesteld om op een verantwoorde wijze te kunnen sporten. Wij hebben de richtlijnen zo goed mogelijk vertaald naar de situatie van FC Dalfsen en de beschikbaarheid en indeling van Sportpark Gerner. In onderstaande bijdrage treft u het voorlopige schema aan. Wij hebben de technische commissie gevraagd om bij de situatie passende oefenstof en praktische basisregels voor tijdens de trainingen ter beschikking te stellen aan de trainers. Overigens vallen de O13 teams onder de leeftijdscategorie t/m 12 jaar, ongeacht of een individuele speler de leeftijd van 13 jaar heeft bereikt.

Ook willen we onze jongste leden – de Kabouters – graag weer op de velden zien. Echter, onze gewaardeerde trainer Onno Tammeling zit zelf al tweeënhalve week in quarantaine vanwege symptomen die duiden op Corona-besmetting. We zoeken hier naar vervanging en komen zo snel mogelijk met goed bericht.

Met de begeleiding van FC Dalfsen Puur! zijn aanvullende afspraken gemaakt. Zij hervatten op woensdag 13 mei hun activiteiten.

Nadat onze eigen teams weer zijn opgestart zullen we onderzoeken hoe we ook andere basisschoolleerlingen kunnen betrekken bij het sporten. Hierbij overleggen we eerst met scholen en de buurtsportcoaches. Indien mogelijk en beheersbaar zal dit met ingang van maandag 18 mei gaan plaatsvinden. Nadere informatie hierover volgt.

Het clubhuis van ASC’62 en de kantine van SV Dalfsen als ook de kleedkamers en overige ruimten blijven gesloten. Douchen doen we thuis. Ouders en of andere belangstellenden worden niet toegelaten bij de trainingen.

Sportpark Gerner mag overigens alleen gebruikt worden voor activiteiten onder verantwoordelijkheid van sportverenigingen en/of buurtsportcoaches. Dus het vrij spelen/voetballen op het sportpark is nog steeds niet toegestaan.

Met de opgestelde tijdschema’s, de aangepaste trainingen en aanvullende maatregelen op het Sportpark denken wij op verantwoorde wijze invulling te geven aan deze versoepeling van de corona maatregelen en de behoefte van de jeugdleden om juist nu lekker te sporten.

Hierbij gelden overigens wel de algemene regels ten aanzien van corona. Dus als een jeugdspeler of trainer niet fit is of thuis te maken heeft met mogelijke corona besmetting dan blijft men thuis. Zie hiervoor de algemene voorschriften van de overheid.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat er twijfels zijn over het sporten zelf of de heen- en terugreis naar het sportpark. Iedereen maakt hierin zijn eigen afweging. Daar is alle begrip voor. Laat de begeleiding van het team wel even weten als er niet getraind kan worden. Voor het overige zal iedere trainingsavond (ma t/m vr en zaterdag) een aanspreekpunt vanuit de vereniging aanwezig zijn op het sportpark en overige vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar info@fcdalfsen.nl. Indien de situatie er om vraagt zullen we nieuwe informatie beschikbaar stellen via de websites en/of mail.

Samen sterk! Ook in het corona tijdperk.

Namens de besturen van FC Dalfsen (jeugd), ASC’62 en SV Dalfsen,

Ronald Booijink Voorzitter FC Dalfsen

Bert Visscher Voorzitter ASC’62

Dirk Mosterman Voorzitter a.i. SV Dalfsen

 

Aangepaste schema’s trainingsuren

De gemeente Dalfsen heeft van deze periode gebruik gemaakt om een aantal velden vervroegd (vanaf 1 april) te verbeteren. Zo zijn de oefenvelden achter het kleedkamergebouw alsmede het oefenveld naast het hockeyveld gesloten.

Dit geldt ook voor de velden A en E en het Hoofdveld. De velden C en D (natuurgrasvelden aan ASC’62-zijde, tot en met 30 mei 2020) en de kunstgrasvelden (onbeperkt) zijn wel beschikbaar.

Voor deze periode wordt nu eerst een planning opgesteld.

 

Deze gaat uit van de volgende uitgangspunten:

 • Er wordt ’s avonds getraind op maandag tot en met vrijdag en op zaterdag gedurende de dag;
 • De trainingsduur van elke training bedraagt 60 minuten;
 • Tussen de trainingen zit altijd een periode van 15 minuten, welke gebruikt wordt voor aankomst/vertrek van de spelers en opruimen/opbouw van het trainingsveld;
 • ‘s avonds wordt er getraind in drie perioden:
  • 18:00 – 19:00 uur (O8  tot en met O11);
  • 19:15 – 20:15 uur (O12 tot en met O15);
  • 20:30 – 21:30 uur (O17 tot en met O19);
 • Globaal is de indeling per leeftijdsgroep er achter gezet. Hier kan desgewenst van worden afgeweken, maar niet buiten vermeld tijdsframe en alleen in overleg met Wim Hulleman ( organisatie@fcdalfsen.nl ).
 • ’s zaterdags wordt er ook getraind in drie perioden:
  • 10:00 – 11:00 uur (waaronder onze kabouters een half veld);
  • 11:15 – 12:30 uur;
  • 12:45 – 13:45 uur;

Ieder team krijgt de gelegenheid om – tenminste – één keer per week te trainen. Als er gelegenheid is voor meer, dan zal deze worden benut, naar gelang de mate van animo;

Onze 6-tallen (O8 tot en met O10) en onze 8-tallen (O11 en O12) trainen op een kwart van een voetbalveld (en hebben de beschikking over één pupillendoel). Onze elftallen (JO/MO13 en ouder) trainen op een half veld.

Aan de trainers van elk team van FC Dalfsen is inmiddels per mail de vraag gesteld of hun team wil trainen, wanneer en hoe vaak. Dit is mede afhankelijk of de kinderen/jeugd willen meedoen aan deze training en/of de ouders daar toestemming voor geven.

Help de trainers door ze snel te informeren. Hoe eerder we weten wat elk team wil, hoe eerder we ze kunnen in plannen. Dan rolt de bal weer op Sportpark Gerner!

Gedurende de trainingen is er steeds een ‘Corona-verantwoordelijke’ aanwezig. Deze rol zal ingevuld worden door (met name) bestuursleden van FC Dalfsen en de moederverenigingen (ASC’62, s.v. Dalfsen);