We zijn weer gestart!

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de herstart van de trainingen, een vooruitblik op het nieuwe seizoen en we stellen een nieuw bestuurslid voor.

Wij zijn weer gestart!

Op Sportpark Gerner is er gelukkig weer wat reuring. Afgelopen dagen hebben inmiddels alle teams van FC Dalfsen voor de eerste keer na de uitbraak van het coronavirus weer kunnen voetballen. Ook de handbal-, hockey- en tennistrainingen op Gerner voor de jeugd zijn weer hervat.

Ook voor de senioren van de moederverenigingen ASC’62 en SV Dalfsen is het vanaf komende week weer mogelijk om te gaan trainen, mits de 1,5 meter afstand wordt aangehouden. Ook de 19-jarigen uit de JO19 kunnen nu weer met hun eigen team trainen.  De O13 jeugd (met 12- en 13 jarigen) trainen onder de regels voor 13 jarigen, dus met 1,5 meter afstand. Voor de voetballers van Dalfsen Puur is dit erg lastig, we volgen de landelijke (ontwikkeling van) richtlijnen voor deze doelgroep.

Op Sportpark Gerner zijn op dit moment slechts 4 velden beschikbaar, vanaf 31 mei slechts enkel de kunstgrasvelden. Het zal dus een hele puzzel worden om iedereen tevreden te kunnen stellen en tegelijk ook de richtlijnen voor, tijdens en na de trainingen te kunnen naleven. Ieder veld en tijdblok heeft een ‘eigen’ fietsparkeerplaats en aangewezen looproutes naar de velden. Ouders en andere belangstellenden mogen de trainingen niet bijwonen. De kleedkamers en clubgebouwen blijven gesloten. Handen wassen, naar het toilet en douchen doen we thuis. Om dit alles in goede banen te leiden en toezicht te houden op de naleving is tijdens de trainingsuren altijd een coördinator aanwezig. Door deze omstandigheden kan het trainingsschema (met tijd tussen de trainingen) nog een enkele keer worden aangepast. We vragen hiervoor jullie begrip. Voor vragen kun je terecht bij de teamleiding, de coördinatoren of via info@fcdalfsen.nl.

Sportpark buiten trainingen niet toegankelijk

Tot op heden zijn we tevreden hoe we samen deze nieuwe, bijzondere en soms onwennige situatie doorlopen. Nog wel een oproep (ook aan de ouders). De capaciteit van de velden is zoals gezegd erg beperkt. De velden op Sportpark Gerner zijn door de gemeente (af)gesloten en alleen beschikbaar voor reguliere trainingen. Dit staat ook duidelijk aangegeven op door de Gemeente geplaatste borden. Dit is soms best lastig, maar ook hiervoor vragen wij begrip. Een aantal oudere jeugdspelers is inmiddels meerdere keren gewezen op dit feit en reageren daarop op ongepaste wijze. Dit laatste kunnen we echt niet accepteren, zeker als men via de (ook afgesloten) hockeyingang toch naar de voetbalvelden wil lopen. Wij zullen niet schromen ouders in te lichten.

Planning slotactiviteiten

De verschillende geplande activiteiten voor het eind van het seizoen gaan niet door. De activiteitencommissie kijkt, in samenspraak met kader en sponsoren, hoe en wanneer de meidenmiddagen, het Schippers Bouwcenter O11/O12 vechtdal-voetbaltoernooi, het Kleine Kornuiten 4 tegen 4 toernooi kunnen worden ingehaald. De slotactiviteit (incl. Unive ouder-kind toernooi en de Schippers Bouwcenter penaltybokaal) van 13 juni a.s. zal naar alle waarschijnlijkheid worden omgezet naar een beginactiviteit op 19 september a.s.. Nadere informatie over de activiteiten volgt.

Nieuw bestuurslid, nieuwe taakverdeling

In een vorig bericht hebben we reeds enkele mutaties in het bestuur aangekondigd. De komende maanden zal Ronald Booijink de voorzittershamer overdragen aan Wladimir Nijenhuis. Hij heeft zich in het vorige bericht reeds voorgesteld. In dit nieuwsbericht stelt Mirjam Dijsselhof zich voor, zij zal zich richten op de organisatie rondom het voetballen. Daarnaast blijft ze coördinator voor het meisjesvoetbal.

Mijn naam is Mirjam Dijsselhof. Geboren en getogen in Dalfsen en woon hier nog steeds met veel plezier met mijn man en twee dochters van 13 jaar. In mijn jeugd heb ik geruime tijd gevoetbald bij ASC’62 waar ik met veel plezier op terugkijk. Door mijn beide dochters -die ondertussen alweer in MO15 voetballen- ben ik weer bij de voetbal terechtgekomen. Ik kan enorm genieten van de samenhorigheid, de gezamenlijke passie, het verenigingsgevoel, de professionaliteit en de stappen die deze vereniging de laatste jaren heeft gezet. De laatste vier jaar heb ik met bijzonder veel plezier de rol als coördinator binnen de meidentak van FC Dalfsen mogen uitvoeren. Vanaf komend seizoen zal ik naast mijn coördinatorschap bij de meiden, mij ook bezig gaan houden met voetbalorganisatorische zaken binnen het bestuur van FC Dalfsen. Mooi om hierin een spin in het web te zijn, mensen bij elkaar te brengen en een steentje bij te kunnen dragen aan het verenigingsleven in Dalfsen.

Wim Hulleman richt zich dan enkel op het voetbaltechnische deel. De specifieke taakverdeling is als volgt:

Bestuurslid organisatie voetbalzaken (Mirjam): Bestuurslid technische voetbalzaken (Wim):
–          Teamleiderszaken (via jeugdcoördinatoren) –          Trainerszaken (via technische commissie)
–          Wedstrijdsecretariaat –          Teamindeling
–          Scheidsrechterszaken –          (Trainings-)veldindeling
–          Gastheerschap –          Spelmaterialen
–          Wedstrijdkleding –          Voetbalschool
–          Ledenwerving  

Een nieuws seizoen staat voor de deur

In het spoorboekje van het kabinet staat in potlood dat, als we het virus de komende maanden weten te blijven indammen, vanaf 1 september er weer regulier gesport kan worden. Voor ons aanleiding om de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen weer op te pakken.

Nieuwe teamindeling

Via de leiders is inmiddels een uitvraag gedaan om te zien wie we volgend jaar (helaas) gaat stoppen. Dit met het oog op de bepaling van het aantal teams per leeftijdscategorie en de indeling van de teams. Zoals eerder met leiders gedeeld ontvangen wij uiterlijk 13 mei a.s. bericht of een jeugdlid wil stoppen (dan zelf ook nog ledenadministratie inlichten). Ook het aanmelden van nieuwe leden (bijvoorbeeld jongere kinderen, vrienden/vriendinnen, buurkinderen) graag op zo kort mogelijke termijn doorgeven aan ledenadministratie@fcdalfsen.nl. In samenspraak met technische commissie, trainers, coördinatoren en leiders komen we dan tot een concept teamindeling voor volgend seizoen. Deze gaan we op 9 juni a.s. publiceren via de website. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan er goed onderbouwd een wijziging worden aangevraagd.

Coördinatoren gevraagd

Voor verschillende leeftijdscategorieën zijn we op zoek naar nieuwe coördinatoren. Je bent primair het aanspreekpunt voor de leiders van een leeftijdscategorie voor organisatorische zaken. Samen met de andere coördinatoren en het bestuurslid organisatie zorg je dat de organisatie rondom de teams voor de leiders goed is geregeld. Steek je handen uit de mouwen, ondersteun het voetballen door een of meerdere jaren ook als kaderlid te functioneren. Alleen dan kan een vereniging goed draaien terwijl de kosten/contributie betaalbaar blijft. Wil je op een andere wijze FC Dalfsen als kaderlid ondersteunen? Dat kan natuurlijk ook.  Meld je aan bij Mirjam Dijsselhof via organisatie@fcdalfsen.nl.

Vrijwilligerstaken

Binnenkort zal ook de uitvraag worden gedaan welke vrijwilligerstaken (iedereen draagt een minimale hoeveelheid bij) men als ouder of jeugdlid (vanaf ​O15) wil doen. Als u tijdig reageert heeft u zelf invloed, anders delen wij de taken zelf in. U ontvangt vervolgens tijdig bericht welke taken op welk moment in het kader van het niet vrijblijvende vrijwilligersbeleid zijn toegewezen. Alleen samen kunnen we een vitale en betaalbare vereniging zijn.

Voetbalschool

Als aanvulling op het bestaande voetbalgebeuren (trainingen/competitie) zal met ingang van september op vrijdagvond een voetbalschool worden georganiseerd. Voetbalschool Skills organiseert deze trainingen die bedoeld zijn om de basistechnieken van de deelnemers verder te ontwikkelen. Ervaren en gediplomeerde jeugdtrainers zullen zorgen voor leuke en leerzame trainingen. Daarbij krijgen onze junioren vanaf 15 jaar de gelegenheid om onder begeleiding van deze trainers een groep kinderen te coachen. Zo werkt FC Dalfsen ook aan de trainers van de toekomst. De trainingen zijn bestemd voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar. De kosten zijn € 110,- voor 10 trainingen van 75 minuten. Tevens gaat Voetbalschool Skills meerdere voetbaldagen organiseren gedurende de zomervakantie. Verdere informatie over Voetbalschool Skills in Dalfsen volgt in een apart bericht.

Steun onze sponsoren

Het zijn bijzondere tijden voor iedereen. Een sportvereniging kan niet zonder haar sponsoren. Wij vragen u waar mogelijk onze sponsoren te steunen en/of uw aankopen lokaal te doen. Dan zorgen we in Dalfsen goed voor elkaar en dat komt uiteindelijk ook het verenigingsleven ten goede! #Samensterk

Namens het jeugdbestuur,

Ronald Booijink, voorzitter.