Drukbezochte informatie- en evaluatieavond FC Dalfsen: ‘saamhorigheid op sportpark Gerner’

Onder grote belangstelling van leiders, trainers, coördinatoren, bestuursleden en andere vrijwilligers is maandagavond in de kantine van SV Dalfsen een eerste informatie- en evaluatieavond van FC Dalfsen gehouden. Na verschillende presentaties konden de aanwezigen hun positieve ervaringen en verbeterpunten aangeven, waarna voorzitter a.i. Ronald Booijink tot slot het woord nam. ,,Na drie maanden kunnen we zeggen dat we op de goede weg zijn.”

Na enkele jaren van voorbereiding en een uitermate drukke zomer ging in september de bal voor Fusie Club Dalfsen dan echt voor het eerst rollen. Sindsdien spelen de jongens en meisjes van ASC’62 en sv Dalfsen in dezelfde groenzwarte clubkleuren. Dat gaat met groeistuipen, maar over het algemeen zijn de vrijwilligers binnen de nieuwe vereniging tevreden over de voortgang van de samenwerking, en bovenal het gevoel van saamhorigheid die er op sportpark Gerner heerst. Dat beaamt Wim Hulleman, die een toelichting op het voetbal organisatorische deel verzorgde. ,,Het is allemaal even wennen, maar het is bijvoorbeeld al heel wat dat we voor ieder team begeleiding hebben gevonden. De bewegwijzering op het sportpark is nog een punt van aandacht, want het is wel handig als opa’s en oma’s die hun kleinkinderen willen zien voetballen het juist veld kunnen vinden. Dat geldt natuurlijk ook voor uitspelende teams die ons sportpark bezoeken.”

Op de open avond konden er vragen gesteld worden over het reilen en zeilen binnen de vereniging. Ook om als leden van FC Dalfsen nog dichter bij elkaar te komen dan nu al het geval is. Speciale aandacht werd gevraagd voor het materiaal, de door de club aangestelde scheidsrechters die nog niet altijd op het veld verschijnen waar ze horen te zijn en de aankondiging van een speciale kampioenendag die op 15 december wordt gehouden. Hulleman: ,,We hebben in de najaarscompetitie een aantal teams dat de titel haast niet kan ontlopen, veel ploegen die in de middenmoot eindigen en een paar teams die nogal wat wedstrijden verliezen. We hopen voor die laatste ploegen in het voorjaar een betere indeling te vinden.” Maar eerst zal de jongere jeugd met maar liefst 36 teams aantreden in de regionale zaalcompetitie.

Hoofd Jeugdopleiding Jeroen Booijink en technisch coördinator Ricardo van der Els gaven daarna nog een inkijkje in de voetbaltechnische ontwikkeling die de trainers van FC Dalfsen op dit moment doormaken. Zo lopen er door de KNVB georganiseerde cursussen en is de voetbalapp Rinus geïntroduceerd. Daarmee kunnen beginnende oefenmeesters met één druk op de knop complete trainingen voorbereiden.    

Na de presentaties was het de beurt aan de vrijwilligers van FC Dalfsen zelf. In groepjes gingen de bovenbouw en de onderbouw uiteen om de zogenaamde ‘tips’ als verbeterpunten en ‘tops’ als positieve ervaringen op kleine, gele papiertjes te zetten. Aan het licht kwam dat FC Dalfsen zoals elke startende vereniging met kinderziektes heeft te kampen. Kleine dingen weliswaar, maar de plattegrond van sportpark Gerner kan beter, de drukte op trainingsvelden lijkt onevenredig over de verschillende avonden verdeeld en door het vele fietsverkeer is het op zaterdagochtend soms passen en meten. Daar tegenover staan de saamhorigheid op Gerner, de nieuwe energie die de fusieclub vrijwilligers geeft en de duidelijke belijning van de pupillenvelden. En het gevoel dat er nu echt als één vereniging wordt aangetreden. Bovendien is iedereen, ook  buiten Dalfsen, positief over de prachtige groenzwarte shirts, waardoor de FC bij voorbaat al met een 1-0 voorsprong het veld betreedt.

Ter afsluiting nam Ronald Booijink het woord, waarbij hij aangaf dat het binnen FC Dalfsen de laatste maanden alleen om ‘voetbal, voetbal en voetbal’ is gegaan, en dat er nu ook andere zaken opgepakt gaan worden. Zo kan de sponsoring van FC Dalfsen nog een zetje gebruiken, werd duidelijk dat de club met de O15 volgend jaar meedoet met een jeugdtoernooi in Denemarken en dat er de komende periode ook richting de media meer reuring valt te verwachten. Na de laatste woorden, waarbij geconcludeerd werd dat FC Dalfsen er na drie maanden goed voorstaat, werd met een applaus de evaluatieavond afgesloten.