Nieuwsbrief van het bestuur

We hebben veel nieuws te melden in dit bijzondere seizoen dus ik zal het kort houden. Bijna iedereen heeft van dichtbij meegemaakt wat het Coronavirus teweeg kan brengen. Gezondheid staat voorop zoals we weer goed hebben gemerkt. Daarnaast hebben we op sociaal vlak veel moeten inleveren en mogen nu langzaamaan weer steeds meer en kunnen dit dan gelukkig weer opbouwen. Onze jeugd heeft gelukkig veel gebruik kunnen maken van sporten dankzij het kader en al onze vrijwilligers en natuurlijk onze trouwe sponsoren. Heel veel dank hiervoor namens het bestuur en we kijken uit naar tijden waarbij er veel publiek bij onze helden en heldinnen mogen kijken.

Voetbalzaken

Het voetbalseizoen 2020/2021 zit er bijna op. Een vervelend seizoen waarin het nauwelijks mogelijk was om competitiewedstrijden te spelen. Gelukkig konden wij als jeugdorganisatie al onze teams wel laten trainen en op zaterdag onderlinge activiteiten laten verrichten. We zijn in beweging gebleven. We hebben met elkaar kunnen blijven voetballen. Dat was prima, maar dat is niet de reden waarom kinderen lid worden van een voetbalvereniging.

Regiocup

En nu lijkt het er op de valreep toch van te komen. De KNVB berichtte ons afgelopen dinsdag (25 mei) dat als de versoepelingen zoals beschreven in stap 3 van het openingsplan van het kabinet mogelijk zijn, het spelen van jeugdwedstrijden buiten de eigen vereniging ook mogelijk wordt. De Regiocup kan dan vanaf zaterdag 5 juni starten. Of wij alvast voorbereidingen willen treffen.

Dit houdt in dat er op de zaterdagen 5, 12, 19 en 26 juni wedstrijden voor de huidige teams (van het seizoen 2020/2021) worden ingepland. De poule-indeling was al bekend, het programma wordt 31 mei bekend gemaakt. Op 1 juni neemt de KNVB – na de persconferentie van het kabinet – een definitief besluit over doorgang van de Regiocup. Nadere informatie volgt daarna zo snel mogelijk.

Teamindeling seizoen 2021/2022

De voorbereidingen voor komend seizoen gaan daarnaast onverminderd door. Het proces van de teamindelingen zit in de afrondende fase. Komende dinsdag (1 juni) zal de definitieve indeling gepubliceerd worden op onze website. Tevens wordt er driftig gezocht naar teamkader (trainers/leiders) voor komend seizoen. We gaan ouderavonden organiseren (digitaal!), waarin de uitvraag voor een actieve rol in het teamkader zal worden gesteld. Hebt U nu al belangstelling, meld U dan aan bij onze jeugdcoördinatoren!

Training in juni

De plotselinge start van de Regiocup maakt ons plan over de invulling van de trainingen ook anders. Dit plan was om vanaf 5 juni met de nieuw gevormde teams – mits trainer beschikbaar én naar behoefte – al te gaan trainen. In combinatie met de Regiocup wekt dit verwarring op. Dus gaan we een ander plan trekken.

Onveranderd blijft de beschikbaarheid van de wedstrijdvelden. De trainingsvelden zijn inmiddels al gesloten. De velden A (natuurgrasveld SVD), E (achter het zwembad) en het Hoofdveld gaan op maandag 7 juni dicht. Dan mag er ook niet meer op worden getraind. Van de velden C en D (natuurgrasvelden ASC’62) en beide kunstgrasvelden (B en F) kan tot maandag 28 juni gebruik  gemaakt worden. Dus we hebben beperkte ruimte.

De circuittrainingen eindigen per 1 juni. De JO8 t/m JO12-teams kunnen met hun eigen trainer 1 of 2 keer per week door blijven trainen op dezelfde tijden. De trainers van de zogenoemde  selectieteams (JO13-1, JO14-1, JO15-1, JO17-2, JO17-1, JO19-2 en JO19-1) willen al met hun nieuwe team aan de slag. Dat is gehonoreerd en wordt gefaciliteerd. De overige teams/spelers blijven tenminste 1 keer per week trainen onder leiding van hun huidige trainer. Ten behoeve van de veldplanning zal er geïnventariseerd worden wat de behoefte is. Het zal af en toe inschikken zijn. Los dit samen op!

Afsluiten seizoen

Door de Coronaperikelen hebben al onze trainers en leiders een intensief seizoen gehad. Het viel niet altijd mee om de motivatie en de spirit er in te houden. Des te meer een reden om deze mensen aan het eind van het seizoen goed in het zonnetje te zetten. We vragen hier deze keer extra aandacht voor. Vanuit het bestuur wordt er via de jeugdcoördinatoren een kadotip voor de trainers naar de teamleiders gezonden. Een echte aanrader!

Inleveren kleding

Ook de planning van de kleding commissie komt door de Regiocup in het gedrang. Precieze data voor inlevering van de kleding kan nu dus nog niet gegeven worden. Onder kleding verstaan we teamtassen (inclusief keeperkleding!), trainingspakken en trainers/leidersjassen.  Alle jassen, dus ook de jassen van trainers/leiders die volgend jaar doorgaan in deze rol ontvangen we graag retour! Zo kunnen we een totale inventarisatie check doen van alle kleding.

Advies aan de teamleiding om de komende maand het formulier in de wedstrijdtas te checken op wat er allemaal in de wedstrijdtas hoort te zitten. Ontbrekende kleding wordt immers achteraf geïncasseerd. Door middel van een nog aan te reiken machtigingsformulier kan de teamleiding de bijdrage voor vermiste kledingstukken binnen het team verrekenen.

De spelers dienen hun eigen trainingspak in te leveren. Broekjes en sokken hoeven niet ingeleverd te worden, tenzij de spelers stoppen of doorstromen naar de senioren. Dan dient het hele tenue ingeleverd te worden. Nadere informatie hierover volgt.

Inleveren spelmaterialen

De wedstrijdballen en de sleutels van de ballencontainer zullen na de laatste wedstrijd ingeleverd dienen te worden. Dit geldt ook voor degenen komend seizoen doorgaan in hun rol . Zo kan hier ook een totale inventarisatie check gedaan worden. Nadere inleverdata worden nog gecommuniceerd.

Bestuurswisseling

Na ruim 3 jaar stopt Martine Dijsselhof vanwege een nieuwe baan en opleiding als secretaris bij FC Dalfsen.

Ik vond het erg leuk om betrokken te zijn bij de eerste jaren van deze mooie FusieClub en heb ook veel geleerd over allerlei zaken die met voetbal te maken hebben waar je in eerste instantie geen weet van hebt. Gelukkig hebben we in Ronald Bronger een geschikte opvolger gevonden. Dank aan mijn medebestuursleden en ik hoop dat we volgend jaar weer met veel plezier een ‘normaal’ seizoen kunnen voetballen!

Introductie Ronald Bronger

Mijn naam is Ronald Bronger. Samen met mijn vrouw Neelsje woon ik sinds ongeveer het begin van deze eeuw in Dalfsen. We hebben twee jongens, Thomas en Marijn. Net als bij bijna iedereen zijn onze kinderen de ‘oorzaak’ dat ik betrokken ben bij eerst ASC ’62 en sinds twee jaar bij FC Dalfsen. Twaalf jaar geleden ben ik begonnen in de F’jes als leider van Thomas. De belangrijkste reden daarvoor was dat ik hem graag altijd wilde zien spelen. En hoe kan dat beter dan als leider! Na een jaar of vijf heb ik de overstap gemaakt naar het team van Marijn en geef hem en het hele team twee keer in de week training en probeer ze op zaterdag naar de overwinning te leiden.

Aan het begin van ieder seizoen leg ik als een van de eerste dingen de wedstrijdschema’s van Thomas en Marijn naast elkaar om te bekijken waar en wanneer ik hen kan zien. Indirect is dit een oproep aan alle ouders om zoveel mogelijk langs de lijn te staan om je kinderen te zien spelen of om zelf leider/trainer te worden. Samen met iedereen hoop ik dat dat het volgende seizoen weer kan.

Ik werk voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Samen met vele anderen behartig ik de personeelszaken voor alle rijksambtenaren. Hiervoor ga ik elke werkdag op een normale fiets naar Zwolle. Helaas zie ik steeds meer schooljeugd op een fiets met trapondersteuning. Ik wil dus even van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen aan alle ouders/verzorgers: laat je kind indien mogelijk niet op een elektrische fiets naar school gaan! We willen geen nieuwe patatgeneratie.

Als nieuwe secretaris van FC Dalfsen wil ik er samen met de andere bestuursleden voor zorgen dat onze jeugd zonder zorgen en met veel plezier kan voetballen. Het huidige bestuur heeft al ontzettend veel fantastische dingen voor elkaar gekregen. Ik hoop dat ik mijn steentje daaraan kan bijdragen.

Als bestuur willen wij Martine bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. We heten Ronald graag welkom in ons bestuur en wensen iedereen nog veel plezier de laatste weken van dit seizoen.