Teamindeling 2021/2022

Beste spelers/ouders,

De definitieve indeling van de voetbalteams van FC Dalfsen is gereed. Het blijkt elk jaar een lastig proces te zijn en dat is deze keer niet anders gebleken. Het proces is als volgt verlopen. De technische commissie heeft op basis van het aantal beschikbare spelers het aantal teams per jaarlaag bepaald. Deze aantallen kwamen voort uit de antwoorden uit de enquête én de opvolgende gerichte uitvraag over stoppen of doorgaan. Daarna hebben de huidige hoofdtrainers in samenspraak met de eventuele nieuwe hoofdtrainers de eerste teams samengesteld. Tenslotte is onder leiding van de jeugdcoördinatoren door de overige trainers en leiders de samenstelling van de overige teams bepaald. Kortom, vele inzichten en meningen hebben geleid tot onderstaande indeling.

En deze indeling mag er zijn. FC Dalfsen gaat komend seizoen met 42 teams de competitie in. Daar tussen zitten teams die we in Dalfsen nog niet eerder hebben gehad: JO19-4, MO19-1, MO11-1, MO10-1 en MO10-2. Inderdaad, de meiden zijn met zeven teams steeds prominenter aanwezig.

Wellicht vanwege dit vreemde Coronaseizoen hebben we ook te maken met ruim 40 opzeggingen. Dit heeft er toe geleid dat we maar twee teams in onze JO14-jaarlaag konden formeren. Het gevolg hiervan is dat we vele jongens van vooral ons JO13-3 team met dispensatie in de JO13-teams hebben moeten houden. Ook zijn er twee jongens vervroegd doorgegaan naar ons JO15-3 team. Dit is in zorgvuldig overleg gegaan met de leiding van dit team.

Onze jongste JO8-teams (4 en 5) zijn nog niet helemaal volledig. De ervaring leert dat er vanuit deze leeftijdsgroep  nog wel een aantal kinderen zich aanmelden. Deze teams gaan zich zeker vormen tot volwaardige competitieteams.

De teamindeling 2021-2022 vindt u hier.

Achter teamaanduidingen kunnen bepaalde letters staan. In het geval van een D zoals bij JO19-2D betekent het dat er één meer spelers met dispensatie in het team zitten. Als er JM achter de aanduiding staat, zoal bij JO10-2JM dan betekent het dat dit team een gemengde samenstelling heeft (jongen/meisje). In geval van de toevoeging JMD zoals bij JO15-1JMD is het een combinatie van beiden.

Tenslotte, deze indeling zal zeker niet iedereen tevreden maken. Dat is ook onmogelijk. Voor reacties op deze indeling verwijs ik je naar onderstaand mailadres. Verzoek om deze reactie constructief te houden. De reflex welke echter echt niet meer kan, is te gaan stoppen met voetbal! Deze mogelijkheid is geweest en het brengt de overige teamleden gelijk – voor de duur van een heel seizoen – in een lastige situatie. Bij ontevredenheid: geef het aan, maar geef het ook een kans! Voetbal verbindt, vaak sneller dan vermoed.

Een eventuele ruil met een andere speler is mogelijk, maar dan dienen beide spelers hiermee akkoord te zijn. Dat dienen de spelers zelf onderling te regelen.

Met sportieve groet,

Wim Hulleman

bestuurslid voetbaltechnische zaken

voetbalzaken@fcdalfsen.nl