Voorlopige teamindeling 2022/2023

Beste spelers/ouders,

De voorlopige indeling van de voetbalteams van FC Dalfsen voor het seizoen 2022-2023 is bekend. Ik noem het bewust ‘voorlopig’, omdat afgelopen dagen de aanmeldingen van nieuwe leden blijft binnen stromen. Helaas hebben wij op het laatste moment ook nog wat afmeldingen ontvangen. Daarbij verwachten we dat kinderen uit Oekraïne, die bij Dalfser gastgezinnen verblijven, ook ons sportpark blijven bezoeken. Zij zijn nog geen lid en zijn daarom nog niet in de indeling meegenomen.

De teamindeling was ook dit jaar weer een kwestie van passen en meten. Veel informatie is opgehaald bij de spelers (enquêteformulieren) en het teamkader (evaluatieformulieren). Met deze gegevens en hun eigen waarnemingen zijn de trainers, leiders met begeleiding van de jeugdcoördinatoren aan de slag gegaan. De laatste plooien zijn door de leden van de Technische Commissie glad gestreken. Kortom, vele inzichten en meningen hebben geleid tot deze indeling.

En deze indeling mag er weer zijn. FC Dalfsen gaat ook komend seizoen met 42 teams de competitie in. Iets minder elftallen dan afgelopen seizoen (17 om 20), maar  wel meer 6-tallen (16 om 13) dan afgelopen seizoen. In totaal staan er bijna 500 namen op deze lijst.

De teamindeling 2022-2023 vindt u hier.

Deze indeling zal zeker niet iedereen tevreden maken. Dat is  niet mogelijk. Zo veel mensen, zo veel wensen, dat is niet geheel passend te krijgen Voor reacties op deze indeling verwijs ik je naar onderstaand e-mailadres. Verzoek om deze reactie constructief te houden. De reactie welke echter echt niet kan, is te gaan stoppen met voetbal! Deze mogelijkheid is geweest. Het brengt de overige teamleden gelijk – vaak voor de duur van een heel seizoen – in een lastige situatie. Bij ontevredenheid: geef het aan, maar geef het ook een kans! Voetbal verbindt, vaak sneller dan vermoed.

Nu de teams bekend zijn, gaat de technische commissie bezig met het formeren van  het teamkader. Bij menig team is dit al rond. Bij andere teams zal dit in het geheel nog gevormd dienen te worden. Ik verzoek u zich af te vragen of een rol als trainer of leider wat voor u is. Wil je een bijdrage leveren in de ontwikkeling van kinderen als voetballer? Maar meer belangrijk nog in zijn/haar groei als teamplayer. Het is een taak die tijd kost. Ontwikkelen vergt tijd en geduld. Je krijgt er echter veel kostbaars voor terug. Nieuwe contacten, boeiende ervaringen en uiteindelijk een gevoel van voldoening. Het is bij toeren hard werken, maar  met uw bijdrage kunnen wij onze vereniging bloeiend houden. Aldus, zeg niet gelijk nee, maar doe mee!   

Met sportieve groet,

Wim Hulleman

Bestuurslid voetbaltechnische zaken

e-mailadres: voetbalzaken@fcdalfsen.nl