Bericht van het bestuur

De competitie zit er (bijna) op, voor JO10-1 morgen nog de bekerfinale en de komende maand nog tal van toernooien en andere (slot)activiteiten. Daarmee zit ook het eerste seizoen FC Dalfsen er bijna op. Tijd om even kort terug te blikken en zeker ook vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen.

Uit de verschillende evaluatiemomenten met ons eigen kader en de besturen van de moederverenigingen SV Dalfsen en ASC ’62 kunnen we stellen dat we er samen in geslaagd zijn om de basis, iedere week ruim 500 pupillen en junioren lekker te laten voetballen, voldoende op orde te krijgen. De groep vrijwilligers die in de periode februari tot september 2018 bij het opstarten bijzonder veel werk heeft verzet (indeling teams en begeleiding, tenues en ander materiaal, vrijwilligers indelen) verdient veel complimenten. Zeker bij aanvang van de (beker)competitie was het toch allemaal wat onwennig, maar inmiddels gaat er heel veel vanzelf. Vanzelfsprekend zijn er voldoende aandachtspunten om het morgen, komende week, maand en seizoen samen weer beter te doen.

Over het algemeen is de sfeer binnen FC Dalfsen goed te noemen (deeluitkomst evaluatie) en het is zeker een genot om te zien hoe iedere zaterdag het sportpark vol stroomt met onze eigen spelers in het prachtige en krachtige groen-zwart, de begeleiding, onze tegenstanders, (groot)ouders en andere belangstellenden. Nagenoeg iedereen is enthousiast over de stappen die wij, zowel binnen als buiten het veld, als FC Dalfsen samen gemaakt hebben.

Voetbaltechnisch

De voetbaldoelstelling van FC Dalfsen is en was om ieder lid zo goed mogelijk op zijn of haar niveau en ambitie te laten spelen en ontwikkelen in een team met ongeveer hetzelfde niveau qua spelers en speelsters tegen zo veel mogelijk gelijkwaardige teams. Dat is niet altijd even makkelijk, zowel niet binnen je eigen club maar zeker niet omdat je ook afhankelijk bent van de indeling van sterkte van andere verenigingen. Over het algemeen kunnen we concluderen dat het, zeker voor een eerste jaar waarin we zelf ook de kracht na de samenvoeging hebben moeten inschatten, dit redelijk tot goed gelukt is. Hierbij geldt het voordeel dat er sprake is van een najaar- en een voorjaarscompetitie. Naast het primaire doel van opleiden en ontwikkelen zien we dat het ook tot succes kan leiden. Zowel in de najaarscompetitie als voorjaarscompetitie zijn er teams geweest met erg goede sportieve resultaten. Bij enkele lagere teams is dit zeker niet altijd gelukt, binnen de competities bleken er soms grote verschillen in sterkte, hetgeen tot (te) grote uitslagen heeft geleid. Goed om te lezen dat KNVB een proef is gestart om onder andere met behulp van data op termijn de kracht van teams beter kan inschatten.

Op 15 juni a.s. sluiten we het actieve voetbalseizoen af met een ouder-kind toernooi en penaltybokaal voor JO12 en jonger met een aansluitende gezamenlijke feestelijke bijeenkomst.

Organisatie achter de schermen

Om het voetballen mogelijk te maken zijn er heel veel vrijwilligers actief. In een vaste wekelijkse taak als trainer, leider, coördinator, commissielid etc. of ter ondersteuning in een kleinere taak (o.a. bardiensten, circuittrainingen, scheidsrechter). Deze lijst met organisatorische zaken om alles alleen al draaiende te houden is groot en we hebben in de evaluatie dat een te groot takenpakket uitgevoerd wordt door een te kleine groep mensen. Om zo’n fantastische club draaiende te kunnen houden en verder te versterken hebben wij de hulp nodig van een grotere groep mensen die een klein deel van de taken en functies binnen een vereniging op zich gaat nemen. Achter de schermen zijn we weer volop bezig met de indeling van de teams, de bezetting van de teambegeleiding (trainer/leider) voor het volgende seizoen. Hierover volgt medio juni meer informatie.

Inmiddels is ook de uitvraag in het kader van het vrijwilligersbeleid voor het volgende seizoen ook verzonden. Besef bij het nadenken over jouw bijdrage dat FC Dalfsen een vereniging is. Kenmerk van een vereniging: samen iets nastreven en dat organiseren. Niet alleen door vaste groep vrijwilligers (incl. bestuur) maar iedereen heeft daarin een  verantwoordelijkheid. Lid zijn van een vereniging is niet vrijblijvend. Dat maakt dat iedereen een bijdrage op maat kan en moet leveren. Het maakt je echt rijker aan ervaringen, netwerk etc. Lees de column ‘Bardienst’ van Renate Wennemars nog maar eens terug!

Kortom: doe mee en stap in om FC Dalfsen samen nog sterker te maken!

Bestuurlijk

Het eerste jaar FC Dalfsen is ook voor het bestuur (ook maar gewoon betrokken vrijwilligers) een uitdaging geweest. Het seizoen was nog niet begonnen of onze voorzitter Peter Reumer bleek ernstig ziek en moest zijn taak overdragen. Maar zeker de ziekte en het overlijden van Bert Spies (hoofd Jeugd Opleidingen bovenbouw en keepers) heeft op voetballend Dalfsen diepe indruk gemaakt. Deze gebeurtenissen helpen enorm om alle materiële niet goed lopende zaken sterk te relativeren zonder ze te bagatelliseren. Als bestuur zien we bewust vooral de positieve ontwikkeling in het eerste jaar en kijken uit naar het samen verder door ontwikkelen van FC Dalfsen!

Samen met vertrekkend hoofd jeugdopleiding (onderbouw en meisjes) Jeroen Booijink kijken we naar de invulling van het technisch kader voor het komend seizoen. Inmiddels is Henry Landman aangetrokken als ervaren trainer van JO19-1 en is voor een groot aantal (selectie)teams de begeleiding rond. Bij de meisjes is Mirjam Dijsselhof actief in gesprek met kandidaten voor deze verschillende functies voor deze teams.

Komende week komt de beoogde ‘technische commissie’ bij elkaar. De technische commissie is samengesteld uit enkele ervaren eigen trainers, aangevuld met die specifieke kennis van buitenaf die nodig is voor de verdere doorontwikkeling en verbreding van ons (technisch) kader. Dit om uiteindelijk op alle niveaus de gewenste ontwikkeling van de jeugdspelers en de teams waarin zij spelen goed te kunnen begeleiden. Ook Peter Reumer zal als adviseur weer betrokken zijn bij de verdere invulling van deze technische commissie. In meerdere opzichten een mooie mijlpaal!

Trots en bedankt!

Vanaf deze plek alvast een heel hartelijk BEDANKT aan alle vrijwilligers en andere betrokkenen voor jullie bijdrage aan een succesvol eerste seizoen van FC Dalfsen. In dat kader wil ik ook nog even de groei van FC Dalfsen Puur! benoemen. Spelers, begeleiders en sponsor Kleine Kornuiten bedankt voor dit geweldige initiatief. Veel plezier bij jullie eindactiviteit.

Ook bestaande sponsoren bedankt voor jullie ondersteuning. Graag gaan we samen werken aan meer deelnemers in de FC Dalfsen Sponsorgroep (bijdrage vanaf € 100). Ook hier is verdere verbreding van de basis noodzakelijk om FC Dalfsen sterker te maken.

Ook degene die om wat voor reden dan ook wellicht minder enthousiast zijn bedanken wij, zij vormen de inspiratie om zaken weer beter of anders te doen. Laat je dan wel horen tijdens de verschillende evaluatiemomenten, bij de coördinatoren of het bestuur. Samen vormen wij een sterk FC Dalfsen!

De vaste vrijwilligers zijn allemaal (reeds) uitgenodigd voor een borrel op 28 juni van 19:00 tot 21:00 uur.

Ik wil ook alvast iedereen bedanken voor de inzet in het komende seizoen. Meld je aan en doe mee. Samen verenigen wij ons voor een nog sterker FC Dalfsen!

Namens het bestuur,
Ronald Booijink
Voorzitter FC Dalfsen