CORONA UPDATE: TRAININGEN GAAN NIET DOOR

De regering heeft afgelopen vrijdag nieuwe maatregelen afgekondigd ter bestrijding van de COVID 19- pandemie. Eén van de gevolgen van deze maatregelen is dat er niet meer in georganiseerd verband sport mag worden bedreven na 17:00 uur. Dit houdt voor FC Dalfsen in dat er niet meer getraind kan worden vanaf vandaag 28 november 2021. Bijna alle trainingen vinden immers plaats na 17:00 uur. Deze maatregel geldt voor de komen de drie weken.

Er geldt momenteel nog  een voorbehoud. De KNVB heeft de Tweede Kamer gevraagd om deze maatregel komende dinsdag met de regering te bespreken. Sporten stimuleert immers de gezondheid en weerstand en dient daarom juist als een ‘essentiële’ activiteit beschouwd te worden. FC Dalfsen volgt de uitkomst hiervan op de voet.

Dat geldt ook voor het besluit dat de KNVB komende week gaat nemen over de uitvoering van de resterende competitiewedstrijden. Er worden meerdere scenario’s uitgewerkt per categorie (A –categorie en B-categorie pupillen, junioren en senioren). Ook hier volgt FC Dalfsen logischerwijs het beleid van de KNVB.

Waar beperkende maatregelen opgelegd worden, kijken mensen altijd naar de mogelijkheden om er aan te ontkomen. Dat is bij FC Dalfsen niet anders. De eerste ideeën om voor 17:00 uur te gaan trainen zijn al vernomen. FC Dalfsen wijst er op dat de opgelegde maatregelen daarvoor niet bedoeld zijn.

De komende week zal er door de technische commissie bepaald worden wat de voetbalactiviteit op de zaterdag gaat worden voor deze bepaalde periode. Dat is dus afhankelijk van de besluitvorming van de KNVB. Doelstelling is én blijft dat er zo veel mogelijk gebruik gemaakt blijft worden van de gelegenheid om te voetballen.

Aldus, de trainingen voor de komende drie weken gaan niet door, tenzij andere besluitvorming ons daar wel de mogelijkheid toe biedt. Jullie vernemen hier zo snel mogelijk van ons.

Met sportieve groet,

bestuur FC Dalfsen