Voorlopige teamindeling 2024/2025

Beste spelers/ouders,

De indeling van de voetbalteams van FC Dalfsen voor het seizoen 2024-2025 is gereed. Ruim 500 spelers zijn ingedeeld in 47 FC Dalfsen-teams. Een record aantal  teams voor FC Dalfsen! De instroom bij onze pupillen is enorm. Voetballen bij FC Dalfsen blijkt echt populair te zijn en daar zijn we trots op. De vereniging blijft groeien als kool!

De teamindeling is dit keer een product van goed teamwork geworden. Per jaarlaag  (bijv. JO12) is een coördinator met de latende trainers en leiders om tafel gaan zitten. Veel informatie is opgehaald uit de evaluatieformulieren van het teamkader. Met deze gegevens en hun eigen waarnemingen zijn de trainers, leiders onder begeleiding van de jeugdcoördinatoren aan de slag gegaan. Vele inzichten en meningen hebben geleid tot onderstaande indeling.

De teamindeling 2024-2025 vindt u hier.

Deze indeling zal zeker niet iedereen tevreden maken. Dat is  niet mogelijk. Zo veel mensen, zo veel wensen, dat is niet geheel passend te krijgen Voor reacties op deze indeling verwijs ik je naar onderstaand e-mailadres. Verzoek om deze reactie constructief te houden. De reactie welke echter echt niet kan, is te gaan stoppen met voetbal! Deze mogelijkheid is geweest. Het brengt de overige teamleden gelijk – vaak voor de duur van een heel seizoen – in een lastige situatie. Bij ontevredenheid: geef het aan, maar geef het ook een kans! Voetbal verbindt, vaak sneller dan vermoed.

Nu de teams bekend zijn, gaat de technische commissie bezig met het formeren van  het teamkader. Bij menig team is dit al rond. Bij andere teams zal dit in het geheel nog gevormd dienen te worden. Ik verzoek u zich af te vragen of een rol als trainer of leider wat voor u is. Wil je een bijdrage leveren in de ontwikkeling van kinderen als voetballer? Maar meer belangrijk nog in zijn/haar groei als teamspeler? Het is een taak die tijd kost. Ontwikkelen vergt tijd en geduld. Je krijgt er echter veel voor terug. Nieuwe contacten, boeiende ervaringen en uiteindelijk een gevoel van voldoening. Het is bij toeren hard werken, maar  met uw bijdrage kunnen wij onze vereniging bloeiend houden.

Met sportieve groet,

Wim Hulleman

bestuurslid voetbaltechnische zaken

e-mailadres: voetbalzaken@fcdalfsen.nl